Zber kuchynského odpadu

Subjekty oprávnené na zber kuchynského a reštauračného odpadu


Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnernz.sk


ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133
Komplexné služby spojené so zberom kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov v rámci Slovenska. Ponúkané služby sú určené pre všetky druhy stravovacích zariadení.
www.espik.sk


Silver Mine, s.r.o., 020 62 Kvašov 43
Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov - materiál kategórie 3, medzi ktoré patria aj kuchynské odpady a použité potravinárske oleje a tuky.
www.silvermine.sk


Peter Bolek - EKORAY, Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
Zber a spracovanie elektroodpadov. Zber a spracovanie kuchynských a reštauračných odpadov.
www.ekoray.sk


Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk


ecol Trade, s.r.o., J. Haška 1, 949 01 Nitra
Zber a preprava kuchynského odpadu a zvyškových olejov zo stravovacích zariadení, čistenie kanalizácií, ORL a lapačov tukov, TV monitoring kanalizácií, vývoz žúmp.
www.ecoltrade.sk


CMT Group s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
Špecializujeme sa na zber použitého kuchynského oleja a zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského dopadu priamo z prevádzok našich zákazníkov.
www.cmtgroup.sk


Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerpoprad.sk


Ekronn s.r.o., Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota
Zber a preprava kuchynských odpadov (BRKO) z reštaurácií, vývarovní a kuchýň. Zber realizujeme po celom Slovensku.
www.ekronn.eu


Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mestá, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


Jakub Macík, Palučanská 54/371, 031 04 Liptovský Mikuláš
Zber, preprava a následne zhodnotenie kuchynského biologického odpadu a použitého oleja zo stravovacích zariadení.
www.likvidatorlm.sk


INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
Zber a výkup odpadového rastlinného oleja z reštaurácií a stravovacích zariadení v rámci celého Slovenska, odvoz kuchynského odpadu, poradenstvo.
www.inta.sk


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.brantnergemer.sk


Bio Energie s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 801
Zber, odvoz a ekologická likvidácia starých kuchynských olejov a odpadov zo zvyškov jedál (BRO).Ponúkané služby sú určené pre všetky druhy stravovacích a gastro zariadení.
www.bioenergie.sk


ALL SERVICE, s.r.o., Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina
Zber a preprava kuchynských a reštauračných odpadov. Zber, odvoz a zhodnotenie zeleného odpadu.
www.allservice.sk


Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Zber a preprava kuchynského biologického odpadu a jedlých olejov zo stravovacích zariadení.
www.fresco.sk


Ladisco s.r.o., Areál PD Považie, 916 26 Považany
Zber, zhromažďovanie a preprava kuchynského odpadu a separovane použitých potravinárskych olejov a tukov.
www.ladisco.sk


Tomáš Brnoliak - LKBO&RS, 034 95 Martinček 30
Zaoberáme sa odvozom kuchynského biologického odpadu z reštaurácií, hotelov, bufetov a všetkých zariadení kde sa odpad tvorí.
www.likvibio.sk


Marián Babic - EKOBAM, Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva
Pravidelný zber kuchynského a reštauračného odpadu, použitých olejov a tukov podľa potrieb vašej prevádzky.
www.ekobam.sk


Agroprodukt, s.r.o., 075 01 Veľký Ruskov 172
Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRO) zo stravovacích zariadení, zber a spracovanie stavebného odpadu.
www.agroproduktsro.sk


ECONIA s.r.o., 916 42 Moravské Lieskové - Šance 991
Poskytovanie služieb gastro zariadeniam a firmám v oblasti nakladania s odpadmi, zásobovania a kompletného hygienického servisu.
www.econia.sk


COR WASTE, s.r.o., MDŽ 1036/26, 026 01 Dolný Kubín
Zber biologického rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a použitých jedlých olejov a tukov. Odborné poradenstvo v tejto oblasti.


BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
Zber a preprava kuchynského odpadu, komplexné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva.
www.bemiaplus.sk