Ladisco s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Email: marketing@ladisco.sk
Web: www.ladisco.sk
Telefón: +421 911 629 270
Región: Západoslovenský

Spoločnosť Ladisco s.r.o. bola založená v roku 2007.

Ponuka služieb:
* zber, zhromažďovanie a preprava kuchynského odpadu
* zber, zhromažďovanie a preprava použitých potravinárskych olejov a tukov
* predaj a distribúcia jedlých rastlinných olejov a tukov
* poradenské služby z oblasti nakladania s kuchynskými odpadmi a olejmi
* spracovania hlásenia o odpadoch