Užitočné informácie

Informácie uvedené nižšie sú užitočné rady spojené so životnými situáciami a môžu slúžiť ako základný manuál na ich riešenie.

Upozorňujeme návštevníkov, že stránka neslúži ako fórum na poskytovanie odpovedí na prípadné otázky verejnosti.Ochrana prírody a krajiny

 • Chcem vyrúbať strom
 • Našiel som zraneného živočícha
 • Susedov strom ma obmedzuje
 • Ako sa nestretnúť s medveďom

Ochrana vôd a nakladanie s nimi
 • Plánujem domovú ČOV
 • Ako správne nakladať s obsahom žumpy
 • Problémom sú susedové splašky
 • Žumpa, ČOV alebo kanalizácia

Ochrana ovzdušia
 • Susedov komín smradí

Odpady a nakladanie s nimi
 • Čierna skládka na pozemku
 • Neviem, čo s odpadovou pneumatikou
 • Kam s nadrozmerným odpadom

Všeobecné informácie
 • Ako vybrať dodávateľa