Zber kuchynského odpadu

Subjekty oprávnené na zber kuchynského a reštauračného odpaduZápadoslovenský regiónLadisco s.r.o., Areál PD Považie, 916 26 Považany
Zber, zhromažďovanie a preprava kuchynského odpadu a separovane použitých potravinárskych olejov a tukov.
www.ladisco.sk


Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnernz.sk


ECONIA s.r.o., 916 42 Moravské Lieskové - Šance 991
Poskytovanie služieb gastro zariadeniam a firmám v oblasti nakladania s odpadmi, zásobovania a kompletného hygienického servisu.
www.econia.sk


Silver Mine, s.r.o., 020 62 Kvašov 43
Zaoberáme sa zberom a prepravou vedľajších živočíšnych produktov - materiál kategórie 3, medzi ktoré patria aj kuchynské odpady a použité potravinárske oleje a tuky.
www.silvermine.sk


BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
Zber a preprava kuchynského odpadu, komplexné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva.
www.bemiaplus.sk


ecol Trade, s.r.o., J. Haška 1, 949 01 Nitra
Zber a preprava kuchynského odpadu a zvyškových olejov zo stravovacích zariadení, čistenie kanalizácií, ORL a lapačov tukov, TV monitoring kanalizácií, vývoz žúmp.
www.ecoltrade.sk


INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
Zber a výkup odpadového rastlinného oleja z reštaurácií a stravovacích zariadení v rámci celého Slovenska, odvoz kuchynského odpadu, poradenstvo.
www.inta.sk