Zber kuchynského odpadu

Subjekty oprávnené na zber kuchynského a reštauračného odpaduStredoslovenský regiónBrantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mestá, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


Ekronn s.r.o., Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota
Zber a preprava kuchynských odpadov (BRKO) z reštaurácií, vývarovní a kuchýň. Zber realizujeme po celom Slovensku.
www.ekronn.eu


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.gemer.brantner.sk


Tomáš Brnoliak - LKBO&RS, 034 95 Martinček 30
Zaoberáme sa odvozom kuchynského biologického odpadu z reštaurácií, hotelov, bufetov a všetkých zariadení kde sa odpad tvorí.
www.likvibio.sk


Marián Babic - EKOBAM, Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva
Pravidelný zber kuchynského a reštauračného odpadu, použitých olejov a tukov podľa potrieb vašej prevádzky.
www.ekobam.sk


COR WASTE, s.r.o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín
Zber biologického rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a použitých jedlých olejov a tukov. Odborné poradenstvo v tejto oblasti.
www.facebook.com/COR-WASTE-500330177164628/