Ekronn s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota
Email: info.ekronn@gmail.com
Web: www.ekronn.eu
Telefón: +421 917 844 139
Región: Stredoslovenský

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Ekronn s.r.o. je zber, preprava, obchodovanie a skladovanie odpadov. Zber realizuje po celom Slovensku.

Ponuka služieb:
* Zber a zvoz bioodpadu - kuchynské odpady a oleje
* Zber, zvoz a výkup elektroodpadu

Žijeme a pracujeme v súlade s prírodou.