Brantner Fatra, s.r.o.

Adresa: Robotnícka 20, 036 01 Martin
Email: fatra@brantner.com
Web: www.brantnerfatra.sk
Telefón: +421 43 421 13 33
Región: stredoslovenský

Popis činnosti:Komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber, preprava a nakladanie s odpadmi, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, kompostovanie, poradenstvo, hlásenia, žiadosti o finančné príspevky za recykláciu.