Brantner Fatra, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Robotnícka 20, 036 01 Martin
Email: fatra@brantner.com
Web: www.brantnerfatra.sk
Telefón: +421 43 421 13 33
Región: stredoslovenský

Prioritnými aktivitami spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o. sú komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber, preprava a nakladanie s odpadmi, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, kompostovanie, poradenstvo, hlásenia, žiadosti o finančné príspevky za recykláciu.

Kvalitné zaisťovanie našich služieb je riadené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax v jednotlivých odboroch komunálnych služieb.