ecol Trade, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: J. Haška 1, 949 01 Nitra
Email: ecoltrade@gmail.com
Web: www.ecoltrade.sk
Telefón: +421 948 523 214
Región: Západoslovenský

Spoločnosť ecol Trade, s.r.o. vznikla v roku 2009.

Ponuka služieb:
» Zber a preprava kuchynského odpadu a zvyškových olejov
» Čistenie kanalizácií, ORL a lapačov tukov