ecol Trade, s.r.o.

Adresa: J. Haška 1, 949 01 Nitra
Email: ecoltrade@gmail.com
Web: www.ecoltrade.sk
Telefón: +421 948 52 32 14
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Zber a preprava kuchynského odpadu a zvyškových olejov zo stravovacích zariadení, čistenie kanalizácií, ORL a lapačov tukov, TV monitoring kanalizácií, vývoz žúmp.