Brantner Nova, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Email: nova@brantner.com
Web: www.brantnernova.sk
Telefón: +421 53 41 66 201
Región: východoslovenský

Prioritnými aktivitami spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. sú komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber, preprava a nakladanie s odpadmi, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva.

Kvalitné zaisťovanie našich služieb je riadené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax v jednotlivých odboroch komunálnych služieb.