Brantner Nova, s.r.o.

Adresa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Email: nova@brantner.com
Web: www.brantnernova.sk
Telefón: +421 53 41 66 201
Región: východoslovenský

Popis činnosti:Komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber, preprava a nakladanie s odpadmi, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva.