Tomáš Brnoliak - LKBO&RS

Enviroregister.sk

Adresa: 034 95 Martinček 30
Email: likvibio@gmail.com
Web: www.likvibio.sk
Telefón: +421 905 827 931
Región: Sredoslovenský

Firma Tomáš Brnoliak - LKBO&RS bola založená v roku 2005 a zaoberá sa odvozom kuchynského biologického odpadu z reštauračných zariadení, kde sa odpad tvorí.