Marián Babic - EKOBAM

Enviroregister.sk

Adresa: Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva
Email: ekobam@ekobam.sk
Web: www.ekobam.sk
Telefón: +421 915 651 829
Región: Stredoslovenský

Zabezpečujeme pravidelný zber BRO - biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a UCO - použitých kuchynských olejov a tukov z prevádzok v intervaloch „na mieru". Dodáme vám vhodné, označené a hlavne čisté zberné nádoby. Pri každom zbere vám vymeníme plnú zbernú nádobu za čistú a vydáme vám doklad o tom, že sme odpad prevzali.

Odbremeníme vás od „papierovačiek". Pravidelnú evidenciu o zbere BRO a UCO budeme viesť za vás.