Kto sme

Enviroregister.sk

Enviroregister.sk je marketingový projekt, ktorý je zameraný na získavanie nových zákazníkov pre registrované firmy ale aj na vyhľadávanie nových dodávateľov. Katalóg bol sprevádzkovaný v roku 2011 a bol špecializovaný na oblasť environmentálnych služieb. V roku 2020 sme rozšírili ponuku na oblasť služieb v energetike, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi. Členenie katalógu je vytvorené na základe odborného zamerania poskytovaných služieb a vytvára logickú štruktúru pokrývajúcu všetko, čo sa v týchto segmentoch nachádza.

Katalóg pomáha všetkým našim partnerom v raste ich podnikania, či už v oblasti nárastu obratov, zisku alebo zvýšení známosti značky a budovaní dobrého mena firmy.

Enviroregister.sk

Stratégia

Zaužívaným postupom je v súčasnosti vyhľadávanie služieb cez „kľúčové slová“ na nezávislých prehliadačoch a táto skutočnosť je základom našej stratégie. "Byť videný" vo svete internetu znamená mať svoju internetovú stránku tam, kde sú hľadané služby, ktoré poskytujete. V opačnom prípade sú vaše šance na úspech značne oslabené. Umiestnenia nášho katalógu pre jednotlivé kategórie vyhľadávané cez „kľúčové slová“ na prehliadači google.sk sú na absolútnych pozíciach a tieto sú ľahko overiteľné pre každého. Katalóg enviroregister.sk je v zmysle uvedenej stratégie "výťahom" pre zviditeľnenie firiem registrovaných v jednotlivých kategóriách.

Chcete, aby Vašu web stránku videlo viac ľudí? Využite našu službu Pridaj firmu a zaregistrujte sa.Enviroregister.sk

Vízia a hodnoty

Našou víziou je byť rešpektovaným katalógom na Slovensku a byť stálym a spoľahlivým partnerom hľadaných i hľadajúcich v ňom.

Naše hodnoty vyjadrujú spôsob, akým sa správame k svojim zákazníkom. Sú to:
• zodpovednosť a spoľahlivosť
• spokojnosť našich zákazníkov
• orientácia na výsledky