Katalóg enviro firiem


Enviroregister.sk
Kto sme

Enviroregister.sk je marketingový projekt, ktorý je zameraný na získavanie nových klientov pre firmy. Katalóg bol sprevádzkovaný v roku 2011 a je špecializovaný na oblasť životného prostredia. Kategórie katalógu vytvárajú odborné, logické a ucelené rozčlenenie podľa zamerania činnosti firiem, ktoré je na trhu unikátne.

Prostredníctvom katalógu je možné ľahko, pohodlne a veľmi rýchlo získať informácie o produktoch firiem. Prehľadná úprava informačných štruktúr, dostupnosť a korektnosť dát sú našou prioritou.

Enviroregister.sk
Stratégia

Trendom súčasnosti je vyhľadávanie produktov cez „kľúčové slová“ a táto skutočnosť je základom našej stratégie. Úspešnosť internetového katalógu je určovaná jeho postavením na stránkach najznámejších internetových vyhľadávačov, ktoré nespochybniteľne určujú jeho kvalitu. Pozície nášho registra pre vybrané „kľúčové slová“ na nezávislých vyhľadávačoch nás posúvajú na absolútnu špicu v segmente životného prostredia a tým zabezpečujú pre našich partnerov najvýhodnejšie reklamné možnosti.

Chcete, aby Vašu web stránku videlo viac ľudí? Využite našu službu Pridaj firmu a zaregistrujte sa.Enviroregister.sk
Vízia a hodnoty

Našou víziou je byť rešpektovaným katalógom v oblasti sprostredkovania firiem v segmente životného prostredia na Slovensku a stať sa stálym a spoľahlivým partnerom hľadaných i hľadajúcich v ňom.

Naše hodnoty vyjadrujú spôsob, akým sa správame k svojim zákazníkom. Sú to:
• zodpovednosť a spoľahlivosť
• profesionalita a kvalita služieb
• spokojnosť našich zákazníkov
• orientácia na výsledky