BEMIA plus, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Markusova 534/2, 942 01 Šurany
Email: bosansky@bemiaplus.sk
Web: www.bemiaplus.sk
Telefón: +421 948 432 006
Región: Západoslovenský

Spoločnosť BEMIA plus, s.r.o. je súkromná spoločnosť založená v roku 2011. Naši pracovníci majú za sebou odbornú prax v oblasti odpadového hospodárstva, nakladania s nebezpečnými odpadmi. Na základe týchto skúsenosti Vám vieme zabezpečiť odvoz a následné zneškodnenie ostatných a nebezpečných druhov odpadov, ktoré vznikajú v zdravotníctve, veterinárnej praxi a príbuzných odvetviach.

Ponuka služieb:
» poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva,
» bezpečnostný poradca ADR,
» preprava nebezpečných odpadov v zmysle Dohody ADR,
» zber a manipulácia s kuchynským biologickým odpadom,
» odber, odvoz a zneškodnenie / zhodnotenie NO, legislatíva,
» zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre odpadové hospodárstvo.