BEMIA plus, s.r.o.

Adresa: Markusova 534/2, 942 01 Šurany
Email: bosansky@bemiaplus.sk
Web: www.bemiaplus.sk
Telefón: +421 948 432 006
Región: západoslovenský

Popis činnosti: poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva • bezpečnostný poradca ADR pre odosielateľov, prepravcov, prijímateľov nebezpečných vecí •preprava nebezpečných odpadov v zmysle Dohody ADR •zber a manipulácia s kuchynským biologickým odpadom (KBO) •odber, odvoz a zneškodnenie / zhodnotenie NO, legislatíva •zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre odpadové hospodárstvo