Internetový katalóg enviroregister.sk Vám ponúka možnosť využitia cielenej reklamy zameranej na produkty firiem v oblasti environmentálnych služieb.

Reklamné služby - cenník:


Pridanie do katalógu:

1. Zápis firmy:
Zápis obsahuje:
• meno firmy
• firemný profil (cez naklik na meno firmy)
• adresu firmy
• popis činnosti
• odkaz na web

Firmy sú v nespoplatnenom režime zaraďované do kategórií v celoslovenskom zobrazení a jednom regióne (obvykle podľa sídla firmy) v poradí ako sa prihlásili. V spoplatnenom režime sú zaraďované do kategórií v celoslovenskom zobrazení a jednom regióne (obvykle podľa sídla firmy) v poradí ako sa prihlásili, vždy prednostne pred všetkými firmami v nespoplatnenom režime

Počet kategóriíCena
1 - 2 kategóriezdarma
3 - 4 kategórie20 € / rok
5 - 6 kategórií35 € / rok
7 - 9 kategórií50 € / rok
10 a viac kategórií75 € / rok

2. Pozícia "Každý región":

Firma je zaradená v príslušnej kategórii v celoslovenskom zobrazení a ďalších regiónoch podľa návrhu (bratislavský, východoslovenský, stredoslovenský a západolovenský). Službu využívajú firmy, ktorých činnosť pokrýva územie viacerých regiónov alebo celé Slovensko. Platba uvedená nižšie je za všetky kategórie a všetky regióny v ktorých je firma zaradená - teda s počtom kategórií nerastie!

Cena: 30 €/ rok

Bannery:

1. Full banner:
Rozmer: 768x60 px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH
Reklamný banner umiestnený na vybraných 6 - 10 hlavných stránkach.
Cena: 200 €/rok
Reklamný banner umiestnený na vybraných 1 - 5 hlavných stránkach.
Cena: 100 €/rok

Exkluzivita reklamy v tomto produkte dovoľuje v tej istej kategórii súčasne umiestniť maximálne 2 bannery firiem.

2. Square banner:
Rozmer: 220x220 px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH
Reklamný banner umiestnený na vybraných 6 - 10 hlavných stránkach.
Cena: 200 €/rok
Reklamný banner umiestnený na vybraných 1 - 5 hlavných stránkach.
Cena: 100 €/rok

Exkluzivita reklamy v tomto produkte dovoľuje v tej istej kategórii súčasne umiestniť maximálne 2 bannery firiem.

Iná forma reklamy dohodou.

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.

Cenník platný od 01.01.2018

Tento cenník je neoddeliteľnou súčasťou „Všeobecných pravidiel používania a obchodných podmienok poskytovania reklamných služieb“.


Bannery