Cenník reklamy

Internetový portál enviroregister.sk Vám ponúka možnosť využitia cielenej reklamy zameranej na kategóriu právnických a fyzických osôb využívajúcich produkty firiem v oblasti životného prostredia.

Reklamné služby:


Pridanie do katalógu:

1. Zápis firmy:
Zápis obsahuje:
• adresu firmy
• popis činnosti
• telefón
• e-mail
• odkaz na web

Firmy sú v nespoplatnenom režime zaraďované do kategórií v poradí ako sa prihlásili. V spoplatnenom režime sú zaraďované do kategórií v poradí ako sa prihlásili, vždy prednostne pred všetkými firmami v nespoplatnenom režime

Počet kategóriíCena
1 - 2 kategóriezdarma
3 - 4 kategórie20 € / rok
5 - 6 kategórií35 € / rok
7 - 9 kategórií50 € / rok
10 a viac kategórií75 € / rok

2. Pozícia "Každý región":

Firma je zaradená v príslušnej kategórii vo viacerých regiónoch. Službu využívajú firmy, ktorých činnosť pokrýva územie viacerých regiónov.

Cena: 30 €/ rok

Bannery:

1. Full banner:
Rozmer: 768x60 px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH
Reklamný banner umiestnený na vybraných desiatich hlavných stránkach.
Cena: 200 €/rok
Reklamný banner umiestnený na vybraných piatich hlavných stránkach.
Cena: 100 €/rok

Exkluzivita reklamy v tomto produkte dovoľuje v tej istej kategórii súčasne umiestniť maximálne 2 bannery firiem.

2. Square banner:
Rozmer: 220x220 px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH
Reklamný banner umiestnený na vybraných desiatich hlavných stránkach.
Cena: 200 €/rok
Reklamný banner umiestnený na vybraných piatich hlavných stránkach.
Cena: 100 €/rok

Exkluzivita reklamy v tomto produkte dovoľuje v tej istej kategórii súčasne umiestniť maximálne 2 bannery firiem.

Iná forma reklamy dohodou.

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.

Cenník platný od 01.01.2018

Tento cenník je neoddeliteľnou súčasťou „Všeobecných pravidiel používania a obchodných podmienok poskytovania reklamných služieb“.


Bannery