REKLAMNÉ SLUŽBY


Pridanie do katalógu:


1. Zápis firmy

Zápis obsahuje: meno firmy, firemný profil (cez náklik na meno firmy), adresu firmy, popis činnosti (max. dva riadky) a odkaz na webovú stránku firmy.

Firmy sú v nespoplatnenom režime zaraďované do kategórií v celoslovenskom zobrazení a jednom regióne (obvykle podľa sídla firmy) v poradí ako sa prihlásili.
V spoplatnenom režime sú firmy zaraďované do kategórií v celoslovenskom zobrazení a jednom regióne (obvykle podľa sídla firmy) v poradí ako sa prihlásili, vždy prednostne pred všetkými firmami v nespoplatnenom režime.

Bannery

Vizuál zobrazenia služby je znázornený v časti REKLAMNÉ PLOCHY nižšie.
2. Pozícia "Každý región"

Firma je zaradená v príslušnej kategórii v celoslovenskom zobrazení a ďalších regiónoch podľa návrhu (bratislavský, východoslovenský, stredoslovenský a západolovenský). Službu využívajú firmy, ktorých činnosť pokrýva územie viacerých regiónov alebo celé Slovensko. Platba uvedená nižšie je za všetky kategórie a všetky regióny v ktorých je firma zaradená - teda s počtom kategórií nerastie!


Cena služby: 30€/rok

3. Firemný profil

Prezentácia firmy v katalógu enviroregister.sk, kde sú zverejné základné informácie o firme. Firemný profil spracujeme samostatne a môže slúžiť aj ako internetová stránka firmy, pokiaľ ju firma nemá.


Cena služby: zdarma


Bannerová reklama:


1. Full banner

Rozmer: 768x60 px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH

Reklamný banner umiestnený na vybraných 6 - 10 hlavných stránkach.
Cena služby: 200€/rok
Reklamný banner umiestnený na vybraných 1 - 5 hlavných stránkach.
Cena služby: 100€/rok

Exkluzivita reklamy v tomto produkte dovoľuje v tej istej kategórii súčasne umiestniť maximálne 2 bannery firiem.

Vizuál zobrazenia služby je znázornený v časti REKLAMNÉ PLOCHY nižšie.

2. Square banner

Rozmer: 220x220 px
Formáty: GIF, JPEG, FLASH

Reklamný banner umiestnený na vybraných 6 - 10 hlavných stránkach.
Cena služby: 200€/rok
Reklamný banner umiestnený na vybraných 1 - 5 hlavných stránkach.
Cena služby: 100€/rok

Exkluzivita reklamy v tomto produkte dovoľuje v tej istej kategórii súčasne umiestniť maximálne 2 bannery firiem.

Vizuál zobrazenia služby je znázornený v časti REKLAMNÉ PLOCHY nižšie.

Iná forma reklamy dohodou.

Rozsah reklamy si môžete vybrať z našej ponuky, alebo využiť konzultáciu s nami prostredníctvom odkazu „Kontakt“. Bannerovú reklamu si môžete navrhnúť sami alebo vám návrh spracujeme my.

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.

Cenník platný od 01.01.2018

Tento cenník je neoddeliteľnou súčasťou „Všeobecných pravidiel používania a obchodných podmienok poskytovania reklamných služieb“.REKLAMNÉ PLOCHYBannery