Brantner Nové Zámky, s.r.o.

Adresa: Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Email: brantnernz@brantner.com
Web: www.brantnernz.sk
Telefón: 0800 11 30 30, +421 35 6426 436
Región: západoslovenský

Popis činnosti:Komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber, preprava a nakladanie s odpadmi, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, legislatívne poradenstvo, hlásenia.