Brantner Nové Zámky, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Email: brantnernz@brantner.com
Web: www.brantnernz.sk
Telefón: 0800 11 30 30, +421 35 6426 436
Región: západoslovenský

Spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o. zahájila na trhu svoju činnosť už v roku 1993 pod názvom Branos s.r.o., vznikla z Technických služieb mesta Nové Zámky a poskytuje komplexné komunálne služby. V roku 2005 sa spoločnosť premenovala na Brantner Nové Zámky s.r.o. Je dcérskou spoločnosťou rakúskej firmy BRANTNER Walter,G.m.b.H. Krems a mesta Nové Zámky. Rozsahom aktivít a kvalitou služieb zastáva naša spoločnosť významné miesto na trhu, hlavne v meste Nové Zámky a okolitých obciach.

Prioritnými aktivitami spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. sú:
» odvoz komunálneho odpadu v Nových Zámkoch pre obyvateľov, bytové organizácie a podnikateľské subjekty,
» odvoz komunálneho odpadu z 48 obcí v regióne Nové Zámky, Komárno a Levice,
» preprava vytriedeného odpadu na skládku v Kolte,
» separovaný zber v meste a v regióne Nové Zámky,
» oprava a údržba verejného osvetlenia,
» čistenie mesta,
» prevádzkovanie trhovísk,
» správa mestských komunikácií a vykonávanie zimnej údržby.

Kvalitné zaisťovanie našich služieb je riadené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax v jednotlivých odboroch komunálnych služieb.