Zber kuchynského odpadu

Subjekty oprávnené na zber kuchynského a reštauračného odpaduBratislavský regiónCMT Group s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
Špecializujeme sa na zber použitého kuchynského oleja a zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského dopadu priamo z prevádzok našich zákazníkov.
www.cmtgroup.sk


EKOHEAT s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava
Zber a recyklácia použitých rastlinných olejov a tukov. Zber kuchynského odpadu. Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky.
www.zberkuchynskehoodpadu.sk