Pridanie firmy do katalógu

Vyplnením tohto formulára pridáte Vašu firmu (osobu) do katalógu. Pozorne si prečítajte popis jednotlivých kategórii uvedených na hlavnej stránke portálu, aby zvolené zaradenie vystihovalo Vašu činnosť. V prípade nejasností nás kontaktujte. Polia označené * sú povinné.


Označiť je možné aj viac kategórii.


Dokumenty, posudzovania, prieskumy


Merania, analýzy, rozbory


Environmentálny manažment a software


Geológia


Čistiace, sanačné a likvidačné práce


Vodovody, kanalizácie a nakladanie s vodami


Zber a preprava odpadov


Zhodnocovanie odpadov


Zhodnocovanie odpadov


Energetické hodnotenia a poradenstvo


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


Ochrana pred požiarmi


Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil s aktuálnym cenníkom reklamy.