CMT Group s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Panenská 13, 811 03 Bratislava
Email: cmtgroup@cmtgroup.sk
Web: www.cmtgroup.sk
Telefón: 0948 555 000
Región: Bratislava

Základnou ideou našej spoločnosti je ochrana životného prostredia a s tým súvisiace ekologické nakladanie s odpadom.

Špecializujeme sa na zber použitého kuchynského oleja a zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského dopadu priamo z prevádzok našich zákazníkov, predovšetkým v rámci Bratislavského kraja.