Brantner Gemer, s.r.o.

Adresa: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Prevádzky: Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca
Email: brantnergemer@brantner.com
Web: www.brantnergemer.sk
Telefón: +421 47 5631 936
Región: stredoslovenský

Popis činnosti:Komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber, preprava a nakladanie s odpadmi, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, spracovanie odpadov na alternatívne palivá, kompostovanie, legislatívne poradenstvo, hlásenia, žiadosti o finančné príspevky za recykláciu, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok, čistenie kanalizácií.