COR WASTE, s.r.o.

Adresa: MDŽ 1036/26, 026 01 Dolný Kubín
Email: corwaste@gmail.com
Telefón: +421 948 906 608, + 421 903 770 167
Región: stredoslovenský

Popis činnosti:Spoločnosť COR WASTE s.r.o. zabezpečuje zber biologického rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a taktiež použitých jedlých olejov a tukov od prevádzkovateľov kuchýň, reštaurácií, školských jedální, internátov, bufetov a iných stravovacích zariadení či pohostinstiev. Firma COR WASTE s.r.o. aktuálne pôsobí v regióne Orava, zameriavame sa na komplexné a kvalitné služby v odpadovom hospodárstve a takisto aj poradenstvo v tejto oblasti v mestách Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Trstená a širšie okolie.