COR WASTE, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín
Email: corwaste.dk@gmail.com
Web: www.facebook.com/COR-WASTE-500330177164628/
Telefón: +421 948 906 608
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť COR WASTE s.r.o. zabezpečuje zber biologického rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a taktiež použitých jedlých olejov a tukov od prevádzkovateľov kuchýň, reštaurácií, školských jedální, internátov, bufetov a iných stravovacích zariadení či pohostinstiev. Firma COR WASTE s.r.o. aktuálne pôsobí v regióne Orava, zameriavame sa na komplexné a kvalitné služby v odpadovom hospodárstve a takisto aj poradenstvo v tejto oblasti v mestách Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Trstená a širšie okolie.