Recyklácia pneumatik a gumy

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie pneumatik a odpadov z gumy, recyklačné technológie


Kovozber, s.r.o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves
Zber a výkup odpadov, spracovanie starých vozidiel a recyklácia kovových aj nekovových odpadov. Demolačné a demontážne práce.
www.kovozber.sk


INPOS Slovakia, s.r.o., Hlavná 259/68, 972 11 Lazany
Zber, zvoz a recyklácia odpadových pneumatík a výroba a predaj výrobkov z recyklátu, zber a spracovanie kovového odpadu, analýzy vôd a zemín, prieskum znečistenia územia.
inpossk.eu


ELT Management Company Slovakia s.r.o., Vajnorská 171/A, 831 04 Bratislava
Prevádzkujeme kolektívny systém, ktorý firmám umožňuje plnenie povinností spätného odberu pneumatík v Slovenskej republike.
www.eltma.sk


AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava
Zber, zvoz, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, sanácia starých ekologických záťaží, environmentálne poradenstvo, skartácia dokumentov a dátových nosičov a iné
www.avesk.sk


DRON Industries s.r.o., Mliečany 147, 929 01 Dunajská Streda
Spracovanie odpadov so zameraním na spracovanie opotrebovaných pneumatík a ostatného gumového odpadu chemickým spracovaním tzv. chemickou depolymerizáciou.
www.dron.sk


SLOVMAS, a.s., Na paši 4, 821 02 Bratislava
Sme kolektívny systém pre komodity: opotrebované pneumatiky, elektroodpady, odpadu z použitých batérií a akumulátorov, odpady z obalov a neobalových výrobkov
www.slovmas.sk


Ing. Častulík, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
Vývoj, výroba, predaj a servis drviacej techniky: drviče plastov, gumy, pneumatík, dreva, papiera, káblov, magnetické separátory, indikátory kovov, linky na recykláciu káblov.
www.drvice.sk