AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Adresa: Osvetová 24, 821 05 Bratislava
Prevádzky: Košice, Kechnec, Tornaľa, Vrakuňa, Senec, Beluša,
Email: info@avesk.sk
Web: www.avesk.sk
Telefón: +421 2 4552 7404, +421 55 726 2915
Región: Bratislava

Popis činnosti: AVE poskytuje služby v rámci celého svojho reťazca odpadového hospodárstva (zber-úprava-zhodnocovanie-zneškodňovanie) doma i v zahraničí pre obyvateľov v mestách a obciach v strednej a východnej Európe. S jedenástimi pobočkami na Slovensku sa so svojimi viac ako 300 zamestnancami stará o viac ako 1.100 zákazníkov z oblasti živností a priemyslu a o 150 miest a obcí, celkove v počte viac než 170.000 obyvateľov, pričom dosahuje obrat 14 miliónov eur. Zákazníci profitujú z jednotnej koncepcie odrážajúcej sa vo forme stabilných cien a dlhodobej spoľahlivosti a bezpečnosti nakladania s odpadmi. Naša ponuka služieb: Zber, zvoz a doprava odpadov, údržba verejných priestranstiev, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, sanácia starých ekologických záťaží, mechanicko-biologické spracovanie odpadov, environmentálne a legislatívne poradenstvo, skartácia dokumentov a dátových nosičov, údržba komunikácií a iné