Výskumný ústav spojov, n. o.

Enviroregister.sk

Adresa: Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Email: vus@vus.sk
Web: www.vus.sk
Telefón: +421 48 2989 111
Región: Stredoslovenský

Výskumný ústav spojov, n.o., inštitút elektronických komunikácií, je významným pracoviskom vedecko-technického rozvoja pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb na Slovensku. VÚS prostredníctvom kvalitne vybavených akreditovaných laboratórií poskytuje skúšanie a špeciálne merania pre rôzne subjekty, ako aj metrologické služby.

Ponuka služieb:
» Meranie alektromagnetického poľa
» Meranie hluku
» Meranie parametrov rádiových zariadení
» Skúšky elektromagnetickej kompatibility
» Kalibračné laboratórium

Hlavným cieľom VÚS je pružne reagovať na rýchly technický rozvoj a uspokojovať rastúce potreby či požiadavky zákazníkov v štátnej i súkromnej sfére.