VF, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina
Email: vf@vf.sk
Web: www.vf.sk
Telefón: +421 415 072 411
Región: Stredoslovenský

Popis činnosti: Meranie prírodnej rádioaktivity, meranie ionizujúceho žiarenia.