VEPOS-SKALICA s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Rybničná 1, 909 01 Skalica
Email: vepos@vepos.sk
Web: www.vepos.sk
Telefón:+421 34 664 4354
Región: Západoslovenský

Spoločnosť VEPOS-SKALICA s.r.o. vznikla v roku 1995 po transformácií Technický služieb.

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria : vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová preprava, likvidácia nebezpečných odpadov, preprava tovaru, rozvoz štrkov a piesku, výkup druhotných surovín, starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, zimná údržba, dopravné značenie a mnoho iných činností.

Medzi základné princípy spoločnosti patrí dôraz na ochranu životného prostredia, komplexnosť a rýchlosť poskytovaných služieb a korektný vzťah voči obchodným partnerom.