Totuus, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Nemocničná 1951/65, 026 01 Dolný Kubín
Email: info@totuus.sk
Web: www.totuus.sk
Telefón: +421 948 022 932
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť Totuus, s.r.o. sa zaoberá projektovaním protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Hlavným a kontinuálnym cieľom je poskytovanie kvalitných služieb s pridanou hodnotou. Základnou filozofiou spoločnosti je „robiť veci lepšie“. Toto predsavzatie chceme napĺňať najmä naším neustálym vzdelávaním a získavaním nových skúseností a zručností, pretože to považujeme za kľúčové na ceste k úspechu.

V oblasti projektovania protipožiarnej bezpečnosti stavieb máme dlhoročnú prax a veríme, že v kombinácii s odhodlaním, vytrvalosťou a našimi osobnými hodnotami bude značka Totuus rásť a bude mať mnoho spokojných zákazníkov.

Vlastná skúsenosť Vám vždy povie viac ako tisíc slov, preto sa neváhajte presvedčiť sami.