Skartácia dokumentov a dátových nosičov

Komplexný servis skartácie a likvidácie dokumentov a nosičov údajov


Bezplatná skartácia s.r.o., Mierová 19, 821 05 Bratislava
Komplexné riešenie papierového hospodárstva pre domácností, firmy a zberné dvory. Skartácia dokumentov od spoločností a štátnych inštitúcií v rámci celého Slovenska.
www.najlepsia-skartacia.sk


F.M.Servis, s.r.o., Pod Rovnicami 65, 841 04 Bratislava
Integrované služby spojené so skartáciou, spracovaním a digitalizáciou dokumentov. Poradenské a kuriérske služby.
www.fmservis.sk


OZO - RECYCLING, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Poskytujeme účinný systém zberu a skartovania dokumentov citlivých na informácie s celoslovenskou pôsobnosťou a prenájom skartačných boxov.
www.ozo-recycling.sk


Green Wave Recycling s.r.o., Ďurkova 9, 949 01 Nitra
Poskytujeme služby v oblasti mobilnej skartácie dokumentov. Absolútna ochranu citlivých, dôverných a tajných informácií.
www.gwr.sk


PATEX s.r.o., Svetla 8, 811 02 Bratislava
Komplexne riešime papierové odpadové hospodárstvo. Zbierame papier, triedime ho a zhodnocujeme. K štandartným činnostiam našej spoločnosti patrí skartácia dokumentov.
www.patex.sk


SLOVKOR-M, s.r.o., Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
Likvidácia dát pevných diskov s certifikátom priamo u zákazníka aj s odvozom elektroodpadu. Skartácia dokumentov.
www.likvidovanie-dat.sk


DATAROOM s.r.o., Lehotská 14, 949 01 Nitra
Skartácia dokumentov, digitalizácia dokumentov, administratívne služby, bezpečnosť a ochrana dát.
www.dataroom.sk


HSL, s.r.o., Moskovská 19, 811 08 Bratislava
Skartovanie dokumentov, písomností, dokladov a podobne. Prenájom skartovacích boxov. Našou prioritou je maximálny servis, pohodlie a diskrétnosť pre klienta.
www.skartovanie.sk


OFIR - JULIO TABI, s.r.o., 951 36 Lehota 460
Spracovávanie elektroodpadu. Partnerom poskytujeme kompletnú správu (outsourcing) odpadového hospodárstva. Bezpečná likvidácia dát drvením.
www.ofir.sk


MAKRO KONZULT spol. s r.o., Gaštanová 7, 010 07 Žilina
Služby v oblasti archivácie a skartácie dokumentácií firiem. Ochrana citlivých údajov je našou prioritou.
www.makrokonzult.sk


EKOway s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
Skartácia a likvidácia dokumentov a nosičov údajov, zapožičanie a výmena boxov pre zber dokumentov, predaj skartovacích strojov, výkup zberového papiera
www.ekoway.sk