Skartácia dokumentov a dátových nosičov

Komplexný servis skartácie a likvidácie dokumentov a nosičov údajov


Green Wave Recycling s.r.o., Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
Poskytujeme služby v oblasti mobilnej skartácie dokumentov. Absolútna ochranu citlivých, dôverných a tajných informácií.
www.gwr.sk


PATEX & Co, spol. s r.o., 976 03 Harmanec 1
Komplexne riešime papierové odpadové hospodárstvo. K štandartným činnostiam našej spoločnosti patrí skartácia dokumentov.
www.patex.sk


PK - Systems, s.r.o., SNP 22, 965 01 Žiar nad Hronom
Služby v oblasti: ochrana osobných údajov, správa registratúry a ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
www.pksystems.sk


SLOVKOR-M, s.r.o., Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
Likvidácia dát pevných diskov s certifikátom priamo u zákazníka aj s odvozom elektroodpadu. Skartácia dokumentov.
www.likvidovanie-dat.sk


KERGOL J.P., spol. s r.o., Strojnícka 10/B, 080 01 Prešov
Zber a výkup odpadov, skartácia dokumentov, paličské a búracie práce, zber starých vozidiel, poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva
www.kergoljp.sk


HSL, s.r.o., Moskovská 19, 811 08 Bratislava
Skartovanie dokumentov, písomností, dokladov a podobne. Prenájom skartovacích boxov. Našou prioritou je maximálny servis, pohodlie a diskrétnosť pre klienta.
www.skartovanie.sk


OFIR - JULIO TABI, s.r.o., 951 36 Lehota 460
Spracovávanie elektroodpadu. Partnerom poskytujeme kompletnú správu (outsourcing) odpadového hospodárstva. Bezpečná likvidácia dát drvením.
www.ofir.sk


F.M.Servis, s.r.o., Pod Rovnicami 65, 841 04 Bratislava
Integrované služby spojené so skartáciou, spracovaním a digitalizáciou dokumentov. Poradenské a kuriérske služby.
www.fmservis.sk


Bezplatná skartácia s.r.o., Mierová 19, 821 05 Bratislava
Komplexné riešenie papierového hospodárstva pre domácností, firmy a zberné dvory. Skartácia dokumentov od spoločností a štátnych inštitúcií v rámci celého Slovenska.
www.najlepsia-skartacia.sk


MAKRO KONZULT spol. s r.o., Gaštanová 7, 010 07 Žilina
Služby v oblasti archivácie a skartácie dokumentácií firiem. Ochrana citlivých údajov je našou prioritou.
www.makrokonzult.sk


OZO - RECYCLING, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Poskytujeme účinný systém zberu a skartovania dokumentov citlivých na informácie s celoslovenskou pôsobnosťou a prenájom skartačných boxov.
www.ozo-recycling.sk


EKOway s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
Skartácia a likvidácia dokumentov a nosičov údajov, zapožičanie a výmena boxov pre zber dokumentov, predaj skartovacích strojov, výkup zberového papiera
www.ekoway.sk