SEZAKO Trnava, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Orešanská 11, 917 01 Trnava
Prevádzky: Trnava, Ružomberok, Košice
Email: sezako@sezako.sk
Web: www.sezako.sk
Telefón: +421 910 998 573
Región: západoslovenský

Spoločnosť SEZAKO Trnava, s.r.o. bola založená v roku 2004.V súčasnej dobe patríme k najväčším firmám, ktoré prevádzkujú služby v oblasti čistenia a monitorovania kanalizácie, práce sacím bagrom alebo odvoz nebezpečného odpadu cisternou – ADR.

Našou hlavnou činnosťou je čistenie a monitorovanie kanalizačného potrubia od najmenších priemerov (WC, vane, umývadla, drezy) až po veľkoprofilovú kanalizáciu maximálnych rozmerov. Ponúkame bezvýkopovú technológiu opravy kanalizácie krátkymi sanačnými vložkami od DN100 - DN800.

Ďalšou významnou činnosťou sú práce sacími bagrami, týmito strojmi sme schopní odsať a previezť takmer akýkoľvek odpad, ktorý je možné saním naložiť. Ponúkame komplexný návrh riešení na likvidáciu odpadov a ich uloženie na skladovacích plochách.

Ako jediní disponujeme špeciálnymi mobilnými odlučovačmi ropných látok, tukov a kalov. Tieto stroje sú z dôvodu zníženia nákladov našimi zákazníkmi vyhľadávané.

Ponúkame skúšky tesností kanalizácie a vodárenských nádrží (žumpy, jímky) a tiež meranie hrúbky stien nádrží a potrubí.

Naším cieľom je kvalitná práca – spokojný zákazník