REMAS Servis s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: L. Fullu 7, 841 05 Bratislava
Email: remas@remas.sk
Web:www.remas.sk
Telefón: 0903 400 728
Región: Bratislava

Spoločnosť REMAS Servis s.r.o. je spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Už od svojho vzniku v roku 1999 poskytuje služby pre celoslovensky pôsobiace spoločnosti činné v rôznych odvetviach, ale i samospráve.

Poskytujeme komplexné riešenia pre:
Environmentálne poradenstvo a manažment:
· environmentálny manažment (odpady, vody a ovzdušie),
· posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA,
· IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia,
· nakladanie s chemickými látkami REACH,
· prevencia závažných priemyselných havárií,
· zodpovednosť za environmentálnu škodu,
· environmentálny audit,
· konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia.

Nakladanie s odpadmi:
· dekontaminácia pôdy,
· zber a preprava odpadov.

Hlavnými atribútmi poskytovania služieb je maximálna spokojnosť klienta a vysoká kvalita a odbornosť služieb, za prijateľných finančných podmienok. Naším cieľom je poskytovanie komplexných služieb v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zabezpečenie bezstarostnosti pôvodcu odpadov.