Purum SK s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Sasinkova 1, 908 51 Holíč
Prevádzky: Bratislava, Nitra, Zvolen, Košice, Žilina
Email: info@purum.sk
Web: www.purum.sk
Telefón: +421 904 180 019
Región: západoslovenský

V oblasti odpadového hospodárstva pôsobíme od roku 1994 a naše služby poskytujeme firmám a priemyselným spoločnostiam, mestám a obciam, sektoru zdravotníctva i drobným živnostníkom. Máme bohaté skúsenosti a náš stabilný tím odborníkov sa vždy postará o čisté, ekologické a bezpečné nakladanie s odpadmi. Neustále dbáme na šetrné správanie sa k životnému prostrediu a sledujeme súčasné trendy.

Sme hrdým členom skupiny PURUM KRAFT. Spoločne ponúkame komplexné portfólio ekologických a environmentálnych služieb v oblastiach vodohospodárstva, odpadového hospodárstva, energetiky, geotechnického inženierstva, stavebníctva a dopravy. V rámci skupiny PURUM KRAFT zabezpečíme vaše projekty od štúdie uskutočniteľnosti, projekcie, samotnej stavby a dodanie technológií, vrátane zabezpečenia prevádzky našimi zamestnancami a oprávnenými technológmi, máme vlastný výskum a vývoj. Všetko u nás nájdete pod jednou strechou, s českým kapitálom a českými tradíciami už od roku 1926.

Naše služby:
· zvoz, zber a výkup odpadov,
· komplexné služby v odpadovom hospodárstve,
· recyklácia a materiálové využitie odpadov,
· čistenie kanalizácií, monitoring a opravy kanalizácií,
· projekcia a stavba kanalizačných a podobných zariadení,
· čistenie odlučovačov ropných látok a tukových lapolov,
· recyklácia plastov,
· zneškodňovanie tekutých nebezpečných odpadov,
· energetické využitie a spaľovanie odpadov,
· preprava odpadov a chemických látok,
· poradenstvo v oblasti životného prostredia a jeho ochrany.