Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
Email: sekretariat@povs.sk
Web: www.povs.sk
Telefón: +421 42 430 7311
Región: Západoslovenský

Spoločnosť Považská vodárenská spoločnosť, a.s. dodáva kvalitnú pitnú vodu a zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd zákazníkom a s tým súvisiace služby: rozbory vôd, zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp .

Pôsobnosť spoločnosti je v regióne stredného Považia v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava.

Naším prioritným cieľom je stále dodržiavanie vysokých štandardov kvality dodávaných tovarov a služieb pri prevádzkovaní verejných vodovodov a kanalizácií.