Plastic People, s.r.o.

Adresa: Bulharská 70, 821 04 Bratislava
Prevádzka: Skládka odpadov Vlčie hory Hlohovec
Email: kraushuberova@plasticpeople.sk
Web: www.plasticpeople.sk
Telefón: 0918 711 973
Región: Bratislava

Popis činnosti: Spoločnosť zaoberajúca sa podnikaním v oblasti odpadového hospodárstva. Naše služby: zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu, zneškodňovanie nebezpečného odpadu, zneškodňovanie stavebného odpadu, zber a preprava odpadu, komplexné služby sanácie AZBESTU (interiér/exteriér), sanácia a asanácia ekologických záťaží, stavebného a inertného odpadu, objektov, stavieb, zariadení, demolačné práce, výkon a správa legislatívnych a administratívnych činností odpadového hospodárstva.