Národná energetická spoločnosť a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
Email: lem@nesbb.sk
Web: www.nes-as.sk
Telefón: +421 484 157 202
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť Národná energetická spoločnosť a.s. vznikla v novembri 2007 s cieľom podporiť trvalo udržateľný rozvoj v oblasti energetiky, spracovateľského priemyslu a služieb.

Ponuka služieb:
» Oprávnené merania zdrojov znečisťovania ovzdušia
» Kalibračné laboratórium
» Inšpekčný orgán meracích systémov emisií
» Poradenská činnosť