Krši s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava
Email: info@omnes.sk
Web: www.omnes.sk
Telefón: +421 0948 73 77 44
Región: Bratislava

Spoločnosť Krši s.r.o. ponúka komplexné riešenia pre:
· Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
· Školenie v oblasti BOZP
· GDPR audit
· Ochrana pred požiarmi