KORAL, s.r.o.

Adresa: Sládkovičova 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Email: komon@koral.sk
Web: www.koral.sk
Telefón: 053 4297 068
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Detailne i orientačné stanovenie radónoveho rizika v lokalitách s investičnými stavebnými zámermi.