KORAL, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Nad Medzou 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Email: info@koral.sk
Web: www.koral.sk
Telefón: +421 53 4411 834
Región: Východoslovenský

Spoločnosť KORAL, s.r.o. bola založená v roku 1997 a aktivity spoločnosti sa sústreďujú na geologickú podporu pri vyhľadávaní a prieskume ložísk, nerastných surovín, základnom mapovacom prieskume. Širokú škálu služieb poskytuje pri inžinierskogeologickom prieskume líniových a iných stavieb, pri vyhľadávaní pozemných vôd vrátane geotermálnych vôd a tiež pri geoekologických prieskumoch environmentálnych záťaží.

Ponuka služieb:
» Ložiskový geologický prieskum
» Hydrogeologický prieskum
» Inžiniersko-geologický prieskum
» Geologický prieskum životného prostredia