JUMA Trenčín s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
Email: juma@juma.sk
Web: www.juma.sk
Telefón: +421 032 743 42 37
Región: Západoslovenský

Spoločnosť JUMA Trenčín s.r.o. vznikla v roku 2006. Základy spoločnosti vznikli už v marci 1994, keď firma začínala ako fyzická osoba v oblasti služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP). V roku 2006 z dôvodu legislatívnych zmien pri výchove a vzdelávaní vzniká spoločnosť JUMA Trenčín s.r.o., ktorá postupne preberá záväzky pôvodnej firmy ako v oblasti výchovy a vzdelávania, tak aj v oblasti bezpečnostnotechnickej služby a služieb ochrany pred požiarmi.

Hlavné zameranie firmy:
· vzdelávanie zamestnancov z BOZP a OPP,
· kompletné služby dodávateľským spôsobom pre BOZP a OPP,
· odborné kurzy a semináre z BOZP,
· základná a daľšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany,
· spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP a OPP.