IGES, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Komenského 29, Pezinok
Email: iges@iges.sk
Web: www.iges.sk
Telefón: 0903 056 307
Región: Bratislava

Spoločnosť IGES, s.r.o. vznikla v roku 2003, zaoberá sa komplexnými geodetickými a kartografickými činnosťami predovšetkým v oblasti investičnej výstavby a katastra nehnuteľností, činnosťami v oblasti životného prostredia (EIA, SEA), s pôsobnosťou na celom území SR.

Ponuka služieb:
* Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA)
* Vypracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
* Vypracovanie environmentálnych štúdií
* Vypracovanie krajinno-ekologických hodnotení územia
* Vypracovanie krajinno-ekologických plánov
* Analýza a návrh riešenia zelene v území
* poradenská a projekčná činnosť v oblasti problematiky USES
* geodetické a kartografické činnosti
* oceňovanie nehnuteľností.