Hygis Services s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Hornádska 20, 821 07 Bratislava
Email: info@hygis.sk
Web: www.hygis.sk
Telefón: +421 904 444 144
Región: Bratislava

Poskytujeme služby pre firmy v oblasti:
· pracovnej zdravotnej služby,
· bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
· revízie požiarno-technických zariadení,
· školenia PZS, BOZP a OPP.