GEOPOL PREŠOV, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Masarykova 11, 08 001 Prešov
Email: geopol@geopol.sk
Web: www.geopol.sk
Telefón: +421 51 7732 995
Región: Východoslovenský

Spoločnosť GEOPOL PREŠOV, s.r.o. bola založená v roku 1994 za účelom riešenia problematiky v oblasti geologického prieskumu a ekologickej problematiky.

Služby v oblasti ižinierskej geológie a geotechniky:
» Inžinierskogeologický prieskum
» Prieskum geofaktorov životného prostredia a ekologických záťaží
» Vrtné práce
» Dynamické penetračné skúšky
» Inklinometrické merania Návrhy tepelných zdrojov


Služby v oblasti ochrany životného prostredia:
» Sanačná ekológia
» Vodné hospodárstvo
» Odpadové hospodárstvo
» Environmentálny servis
» Laboratórne práce (neakreditované)

Kladieme si za cieľ viesť našu organizáciu k trvalému rozvoju.