GAJOS, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
Email: skachova@gajos.sk
Web: www.gajos.sk
Telefón: +421 905 020 086
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť GAJOS, s.r.o. na trhu pôsobí od roku 1997. Spoločnosť patrí k popredným poskytovateľom komplexných služieb v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požiarnej ochrany.

Naše služby:
· Požiarna ochrana
· Bezpečnosť práce (BOZP)
· Ochrana životného prostredia
· Pracovná zdravotná služba
· Odborné prehliadky a revízie
· Hasiace prístroje a hydranty
· Kurzy a školenia (BOZP a OPP)

Svojim klientom pomáhame zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov.