EVIL, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Poľská 4, 040 01 Košice
Email: info@evilsro.sk
Web: www.evilsro.sk
Telefón: +421 055 625 98 43
Región: Východoslovenský

Spoločnosť EVIL, s.r.o. vznikla v roku 1998 za účelom poskytovania služieb na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Pribúdajúcimi pracovnými rokmi spoločnosť začala rozširovať ponuku svojich služieb o služby pracovno-zdravotnej služby, revízií hasiacich prístrojov a technických zariadení, predaja prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov, ochrany osobných údajov a pracovno-právneho poradenstva.

Ponuka služieb:
· ochrana pred požiarmi,
· bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
· odpady a životné prostredie,
· pracovná zdravotná služba,
· ochrana osobných údajov,
· revízie zariadení,
· E-learning pre BOZP a OPP,
· informačný systém.

Sme tu preto, aby sme Vám pomohli naplniť firemné ciele bez pracovných úrazov alebo sankcií.