Eurohas Consulting s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Strojárenská 5, 040 01 Košice
Email: eurohas@eurohas.com
Web: www.eurohas.com
Telefón: +421 905 533 218
Región: Východoslovenský

Spoločnosť Eurohas Consulting s.r.o. poskytuje dodávateľským spôsobom služby a tovary v nasledovných oblastiach:
· Požiarna ochrana
· Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
· Požiarne zariadenia
· Vyhradené technické zariadenia
· Orientačné merania v pracovnom prostredí.