ENVEX, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Šafárikova 71, 048 01 Rožňava
Email: envex@stonline.sk
Web: www.envex.sk
Telefón: 058-788 2160, 0905 408 420
Región: východoslovenský

Spoločnosť ENVEX, s.r.o. vznikla rozšírením pôvodnej spoločnosti Ing. Marián Bachňák – ENVEX, ktorá ako podnikateľský subjekt pôsobí na trhu už od roku 1997.

Naše činnosti:
· ložisková geológia,
· inžinierská geológia,
· geologický prieskum životného prostredia,
· hydrogeologický prieskum,
· banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom,
· posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
· technické práce,
· outsourcing v oblasti vodného a odpadového hospodárstva,
· zodpovednosť za environmentálnu škodu.

Ak hľadáte odbornú pomoc pri niektorej z uvedených oblastí zabezpečíme profesionálne služby podložené príslušnými oprávneniami k jednotlivým činnostiam.