EL spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
Email: elsro@elsro.sk
Web: www.elsro.sk
Telefón: +421 53 442 4740, +421 53 4192 322
Región: Východoslovenský

Spoločnosť EL spol. s r.o. bola založená v roku 1992 so zameraním na environmentálnu chémiu a geológiu. V súčasnosti je jedným z najväčších laboratórií na Slovensku s rozsiahlou ponukou analytických služieb.

Ponúkame širokú škálu laboratórnych skúšok a analýz vzoriek pre oblasti akreditovaných chemických, fyzikálno - chemických, mikrobiologických, biologických a ekotoxikologické skúšok, analýzy podzemných, povrchových a odpadových vôd, odpadov, kontaminovaných zložiek životného prostredia, hornín a minerálov, včítane odberov vzoriek.

V oblasti ekológie realizujeme komplexné environmentálne projekty, ElA projekty, ekologický audit, monitoring zložiek životného prostredia, expertíznu činnosť, monitorovací systém skládky odpadov, posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov a kategorizácia odpadov, analýzy a hodnotenia vlastností chemických látok, posudkovú činnosť v oblasti odpadov.