Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Adresa: Tomášiková 10/F, 821 03 Bratislava
Email: ekotox@ekotox.sk
Web: www.ekotox.sk
Telefón: 02 45943712
Región: Bratislava

Popis činnosti: Hodnotenie rizík zo životného prostredia na účely posudzovania možného vplyvu na zdravie, softwarové produkty, chemická legislatíva, posudky o riziku a prevádzkové poriadky, havarijný plán, Karty bezpečnostných údajov, Správa o chemickej bezpečnosti, školenia a konferencie.