Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Tomášiková 10/F, 821 03 Bratislava
Email: ekotox@ekotox.sk
Web: www.ekotox.sk
Telefón: +421 2 4594 3712
Región: Bratislava

Spoločnosť Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. bola založené v roku 1993 ako súkromná odborná konzultačná spoločnosť ponúkajúca nezávislé poradenstvo pre štátne aj medzinárodné inštitúcie a súkromné spoločnosti.

Ponuka služieb:
» Komplexné poradenstvo pre nakladanie s chemickými látkami REACH
» Hodnotenie rizík zo životného prostredia na účely posudzovania možného vplyvu na zdravie