EKOSPOL a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Vajanského 20, 010 01 Žilina
Email: ekospolas@nextra.sk
Web: www.ekospol.sk
Telefón: +421 41 72 412 21
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť EKOSPOL a.s. sa vyše 20 rokov aktívne profiluje v takmer celej širokospektrálnej environmentálnej činnosti najmä v oblasti výskumu, projektovania a realizácie ekologických stavieb.

Ponuka služieb:
* Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny (USES, CHA, PR, CHVO...)
* Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
* Vyhotovovanie projektovej dokumentácie a realizácia inžinierskych stavieb (kanalizácie, vodovody, úprava tokov...)
* Čistiarne odpadových vôd