EKOL-recyklačné systémy, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Košická 36, 080 01 Prešov
Prevádzka: Košická 36, 080 01 Prešov
Email: ekolpresov@ekolpresov.sk
Web: www.ekolpresov.sk
Telefón: +421 51 773 2918
Región: Východoslovenský

Spoločnosť EKOL-recyklačné systémy, s.r.o. bola založená v roku 2005 so zameraním na nakladanie s odpadmi.

Ponuka služieb:
* Zber a filtrovanie olejov
* Recyklácia kvapalín
* Zber a preprava odpadov
* Outsourcing odpadového hospodárstva
* Predaj olejových produktov
* Doprava