EKOJET, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
Email: info@ekojet.sk
Web: www.ekojet.sk
Telefón: 02 4569 0568, 0948 021 670
Región: Bratislava

Spoločnosť EKOJET, s.r.o.má rozsiahle a dlhoročné skúsenosti na poli starostlivosti o životné prostredie a pri svojej práci používame najmodernejšie technológie vrátane GIS. Vo všetkých oblastiach našej činnosti sa môžeme preukázať množstvom úspešne realizovaných projektov, ktoré napomáhajú na poli ochrany prírody.

Zabezpečujeme širokú škálu činností súvisiacich s ochranou životného prostredia:
· posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
· dendrologické a tomografické prieskumy zelene,
· hodnotenie stavu životného prostredia a jeho audity,
· monitoring všetkých zložiek životného prostredia,
· ekologické plánovanie krajiny,
· návrhy a projekty zelených plôch,
· ekologický manažment podnikov,
· práca s verejnosťou.