EBA s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Prevádzky: Pezinok, Sládkovičovo, Bernolákovo, Sučany, Lukavica, Spišská Belá, Prešov, Strážske
Email: sekretariat@eba.sk
Web: www.eba.sk
Telefón: +421 2 45 99 48 26, +421 2 45 99 48 29
Región: Bratislava

Spoločnosť EBA, s.r.o. bola založená v roku 1994 ako právny nástupca bývalého š.p. Rašelinové závody. Svojou činnosťou pokračuje vo viac ako šesťdesiatročnej výrobnej tradícii a rozvíja ďalšie oblasti služieb a produkcie.

Sme firmou podnikajúcou v oblasti poskytovania ekologických služieb, dlhodobo zaoberajúcou sa poskytovaním profesionálnych služieb v oblasti:
· nakladania s odpadmi,
· poskytovania komplexného servisu v oblasti odpad. hospodárstva vrátane legislatívy,
· demolačných a zemných prác,
· recyklácie a zhodnocovania stavebných odpadov,
· sanácie zdevastovaných pôd a území,
· produkcie biologických hnojív a substrátov a revitalizácie pôd pre poľnohospodársku veľkovýrobu.

Prostredníctvom svojich 7-ich výrobno-spracovateľských prevádzok na území Slovenska, vybavených dekontaminačnými plochami, vytvárame odborné a technické zázemie pre efektívne reagovanie na potreby svojich partnerov v oblasti ekologických služieb, odberu všetkých druhov odpadu vrátane okamžitého odstraňovania následkov havárií rôzneho typu.