DRILL, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Gruzínska 9, 825 05 Bratislava
Email: drill@drill-geo.eu
Web: www.drill-geo.eu
Telefón: +421 905 690 991
Región: Bratislava

Spoločnosť DRILL, s.r.o. bola založená v roku 2005 a jej hlavnou činnosťou sú geologické práce.

Ponuka služieb:
» Inžinierskogeologický prieskum
» Hydrogeologický prieskum
» Prieskum geológie životného prostredia
» Technické a laboratórne práce